درباره ما

شرکت دی آریا پلیمر عملیات احداث پتروشیمی خود را از سال ۱۳۹۵ شروع کرده و امیدواریم با یاری خداوند در اواخر سال ۱۳۹۷ به تولید آزمایشی برسیم.