در این فرآیند از کاتالیست زیگلرناتا (Ticl4)   بر پایه Mgcl2 استفاده می شود . پودر این کاتالیست همراه با روغن و گریس مخلوط شده و زیر درجه حرارت c10 نگه داری می شود .

سپس کاتالیست همراه در ماده کمکی تیل. و Donor در ظرف BL-1032 توسط همزن A-1032 مخلوط گشته زمان اقامت در این ظرف حدود سه دقیقه می باشد و پس از خروج از ظرف همراه پروپیلن خنک شده (زیر C20 ) در BL-1030A/B به داخل راکتور حلقوی (R-1130 ) Prepol حمل می شود که حدود ۱% واکنش در این راکتور انجام می پذیرد و باکنترل درجه حرارت از پیشروی بیشتر واکنش جلوگیری بعمل می آید پس از آن با پروپیلن اصلی و ئیدروژن به عنوان کنترل کننده زنجیره پلیمر وارد راکتور اصلی R1101 گردیده که در این راکتور به مخلوط ۵۰% پلیمر و ۵۰% منومر تبدیل شده و از پایین خارج گردیده پس از عبور از خط ژاکت شده با بخار (Flash Pipe ) وارد ظرف (V-1131) HPDG برای جداسازی منومر از پلیمرشده که حدود ۹۰% منومر باقیمانده در این مرحله جدا شده و پس از بازیابی دو باره جهت واکنش پلیمریزاسیون در راکتور استفاده می گردد . پلیمر به همراه ۱۰% منومر باقیمانده  به سمت ظرف BF1101 در اثر اختلاف فشار جریان می یابد و در آنجا پلیمر پس از جدا شدن منومر ها که  پس از افزایش فشار به راکتور برگردانده می شود به سمت خشک کن با نیتروژن داغ جریان می یابد و سپس به سمت سیلوهای ذخیره پودر جهت استفاده دراکسترودر ذخیره سازی می گردد و دراکسترودر به شکل دانه های پلیمر با قطر ۲ الی ۳ میلی متر در می آید.

مجری طرح شرکت دی آریا پلیمر
موضوع طرح تولید پلی پروپیلن
نام محصولات گونه­های مختلف پلی پروپیلن
کاربرد محصولات تولید الیاف، فیلم، ورق، قطعات تزریقی و  ….
ظرفیت طرح ۱۷۵هزار تن در سال
محل اجرای طرح شهرستان خمین
مواد اولیه اصلی پروپیلن ، اتیلن ، هیدروژن
محل تامین مواد اولیه پالایشگاه امام خمینی شازند